Leírás

 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2010-ben írt ki pályázatot „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” címmel kulturális intézmények számára. A Pannon Várszínház támogatást nyert el oktatási-fejlesztési programjának megvalósítására. A program címe: „Élmény- kibontakoztatás-fejlesztés” a Pannon Várszínház komplex kulturális programja óvodások, általános iskolások és hátrányos helyzetű tanulók részére Veszprémben és Balatonfüreden. A projekt keretében a színház a 2011/2012-es tanévben öt oktatási intézményben tartott oktatási - nevelési foglalkozásokat összes 46 alkalommal.

 
A Radnóti Miklós Általános Iskolában tervezett tematika alapja egy történelmi játék, amely az 1848-49-es forradalmat dolgozza fel. Jókai Mór, A kőszívű ember fiai című regényének helytörténeti vonatkozásokkal játékos formában kerül feldolgozásra.
A Bárczi Gusztáv Általános Iskolában megtartott tematika nem a formális tanulás eszközeivel, hanem egyéb pedagógia módszerekkel ad lehetőséget a gyermekek hátrányainak kompenzálására, illetve a kompetenciafejlesztésre.
A Ringató Óvodában az életkori sajátosságok alapján a nevelési, művészeti célok a népművészet eszközrendszerével operálnak, megteremtve az ismeret megszerzése iránti igényt, a kreativitást és a kapcsolatteremtést.
A Kossuth Lajos Általános Iskolában és a Deák Ferenc Általános Iskolában egy helytörténeti mű nyomán dolgozták ki kollégáink a témanapok tematikáját. Az alapul vett mű helyi vonatkozásokból országos és európai kitekintést ad. Lehetőséget kínál a kreatív képességek erősítésére, fokozza az önkifejező, konfliktuskezelő képességet.
 
 
Közreműködő intézmények

-          Ringató Körzeti Óvoda

 
Nyilvánosság

-          Cikkek

-          Sajtóanyag

-          TV megjelenés