Leírás

TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0021
"Mozgásban a kultúra" 

A Pannon Várszínház művészeti-kulturális programsorozata óvodások, valamint iskolás és hátrányos helyzetű tanulók számára Veszprémben, Nagyvázsonyban és Sümegen

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012-ben írt ki pályázatot az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” címmel kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények, szervezetek részére. 
A konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. 12.116.500 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert oktatási-fejlesztési programjának megvalósítására.
A projekt megvalósításának időtartama: 2014. január 1 – december 31.

Együttműködő intézmények:

- Veszprém: Kossuth Lajos Iskola, Deák Ferenc Iskola, Bárczi Gusztáv Iskola, Ringató Óvoda

- Nagyvázsony: Kinizsi Pál Általános Iskola

- Sümeg: Ramassetter Vince Iskola

Nyílvánosság:

- Cikkek

- Sajtóanyag

- Projektzáró